Start Eugeniusz Waniek
Eugeniusz Waniek

EUGENIUSZ WANIEK 

(FOT. AGATA KOSZCZAN)

 

Eugeniusz Waniek (ur. 28 października 1906 w Ustrzykach Dolnych, zm. 19 kwietnia 2009 w Krakowie) – polski malarz.

Dzieciństwo i młodość spędził w Ustrzykach Dolnych. Studiował (od 1926) w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach w pracowniach Władysława Jarockiego, Teodora Axentowicza, Fryderyka Pautscha i Karola Frycza. Należał do grupy formistów polskich. W trakcie studiów związał się z Grupą Krakowską, z którą wystawiał w 1934 r. w Krzemieńcu, (jest ostatnim żyjącym członkiem tej grupy, którą opuścił z końcem 1934). Wówczas jego prace wysoko oceniał teoretyk sztuki i malarz Leon Chwistek. W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. zajmował się wykonywaniem polichromii i dekoracją wnętrz. Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej, w której działał do końca wojny pod pseudonimem Baśka. Rysował wywózkę ludności polskiej do Kazachstanu, dokumentował zabudowę, portretował mieszkańców: Polaków, Żydów, Ukraińców.

Od 1946 był pedagogiem Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a w latach 1950-1977 wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki, był honorowym profesorem tej uczelni.

Miał kilkadziesiąt wystaw w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mieszkał w Krakowie.

Jego dzieła są wykonane zarówno w stylu racjonalistycznym i kubistycznym. Za zasługi dla sztuki i kraju odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Cracovia Merenti. Był honorowym obywatelem Ustrzyk Dolnych.

Był razem z fotografik Agatą Koszczan współtwórcą wystawy Mój Kraków z wiosny 2008 roku.

Od dnia 28 maja 2010 r. profesor Eugeniusz Waniek jest patronem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Jego wizerunek odsłonięto na południowej ścianie gmachu.

 

źródło: www.wikipedia.pl

 

  

NADANIE IMIENIA BIBLIOTECE

 

Wniosek do Rady Miasta Ustrzyk Dolnych

o wyrażenie zgody na nadanie

PiMBP w Ustrzykach Dolnych

imienia Eugeniusza Wanieka

 

Uzasadnienie

Pan Eugeniusz Waniek wywodzi się z rodziny mocno zakorzenionej w Ustrzykach Dolnych, gdzie urodził się 28.10.1906 roku i gdzie spędził dzieciństwo i pierwsze lata szkolne. Nastepnie kształcił się we Lwowie i Krakowie, stale utrzymując kontakt z rodzinnym miastem, gdzie Jego dom rodzinny, głównie za sprawą matki, stał się prawdziwym ogniskiem kultury.

Czas II wojny światowej rodzina pana Wanieka spędziła w Ustrzykach Dolnych. On sam wstępuje do AK, a Jego dom staje się punktem kontaktowym tej organizacji. Warto nadmienić, iż w życie zasłużonej dla Ustrzyk rodziny państwa Wanieków wielokrotnie wkraczała historia, dramatycznie wikłając losy Jej członków, czego najtragiczniejszym przykładem były represje sowieckie i w konsekwencji zesłanie do Kazachstanu Ojca, Siostry i Siostrzenicy pana Wanieka.

Po wojnie p.Waniek, absolwent krakowskiej ASP swoje życie twórcze i zawodowe związał z Krakowem i tam też z biegiem czasu stawał się postacią coraz bardziej cenioną i popularną, zarówno jako pedagog ASP, jak i artysta malarz, grafik, rysownik, o czym świadczą uzyskane przez Niego liczne prestiżowe nagrody oraz przyznanie Mu tytułu honorowego profesora ASP. Dużą część swojej twórczości pan Waniek poświęcił Ustrzykom Dolnym oraz tutejszym okolicom, utrwalając tym samym ich wygląd i klimat z czasów międzywojnia. Prace malarskie i rysunki prof. Wanieka stanowiły i stanowią do dzisiaj inspiracje dla wielu artystów.

W roku 2006 Burmistrz Ustrzyk Dolnych, p.Henryk Sułuja, kierując się materiałami źródłowymi opublikowanymi przez Macieja Augustyna i Tadeusza Szewczyka, nawiązał kontakt z prof. Eugeniuszem Waniekiem, czego efektem było zorganizowanie w PiMBP wystawy prac profesora i co zbiegło się z uroczystym Jego jubileuszem 100-lecie urodzin.

Profesor E.Waniek wyraził ogromną radość i satysfakcję, iż przetrwał w pewnym stopniu w pamięci mieszkańców rodzinnych i ukochanych Ustrzyk, co najlepiej ilustrują słowa pana Krzysztofa Krzyżanowskiego; „Mieszkał w Krakowie, a żył w Ustrzykach”. Z inicjatywy Burmistrza Ustrzyk Dolnych, pana Henryka Sułuji, pan prof. Eugeniusz Waniek otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Ustrzyk Dolnych.

Przyjacielskie kontakty władz naszego miasta, dyrekcji i pracowników miejscowej biblioteki z Profesorem, trwały nieprzerwanie do Jego śmierci do dnia 19.IV.2009r.

Wydaje się, że postać Eugeniusza Wanieka ciesząca się dużym autorytetem, zasłużona dla sztuki, a swoją charyzmą i twórczością popularyzująca i promująca stolicę Bieszczadów-Ustrzyki Dolne, jest odpowiednią, by stanowić patronat nad PiMBP w Ustrzykach Dolnych, co dla dyrekcji i pracowników tej placówki byłoby prawdziwym zaszczytem.

Uchwałą XXXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29.10.2009r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, prof. Eugeniusz Waniek został patronem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Ustrzykach Dolnych.

 

 

 Nasz Patron

Polecamy

 

Bestseller


Nowości

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości