Start O Bibliotece
O Bibliotece

Historia ustrzyckiej biblioteki rozpoczyna się 1952 r. Jej założycielem była Maria Petrycka, kierowniczka Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesku. Księgozbiór utworzono z darów prywatnych oraz części woluminów przekazanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. W1952 roku liczył on 341 woluminów. Pierwszym kierownikiem biblioteki był Józef Jędrzejec, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika Wydziału Kultury Rady Narodowej w Ustrzykach Dolnych. Siedziba biblioteki zmieniała się. Na początku mieściła się ona na piętrze budynku przy ul. 1 Maja. Następnie zlokalizowano ją w gmachu obecnego Kina „Orzeł”. Od 1962 r. przeniesiono zbiory do budynku w Rynku 9 (obok pomnika „Orła”) Tam funkcjonowała do maja 1971 r, a więc do momentu oddania do użytku nowego gmachu, który został wybudowany na fundamentach synagogi. Ale zanim przystąpiono do adaptacji synagogi, należało ja opróżnić. A to okazało się nie takie łatwe, gdyż mieścił się tu Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni. Po wielu zabiegach udało się zwolnic budynek w końcu grudnia 1967. Wykonawca inwestycji było Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków - Oddział w Lublinie, Grupa Robót PKZ w Jarosławiu. Budynek zaprojektował inż. Architekt Czesław Biały z Rzeszowa. Prace rozpoczęły się w 1968 r., kiedy kierowniczką była Irena Jabłońska, a zakończyły się - jak już wspomniano w maju 1971. Kierownikiem w tym czasie był Antoni Chudy. Łącznie przebudowa obiektu zamknęła się kwota 3 mln 802 tys. zł, z czego 3,5 mln w formie dotacji przekazało Ministerstwo kultury i Sztuki.

Uroczystego otwarcia biblioteki z okazji Dni Roku Kulturalno – Oświatowego dokonał Zdzisław Daraż, dyr. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich i powiatowych. W nowym gmachu zlokalizowano: wypożyczalnie dla dzieci i dla dorosłych, czytelnie dla dzieci i dorosłych, sale odczytową, dział opracowania i gromadzenia zbiorów, gabinet instrukcyjno-metodyczny, magazyny. Jednak nie wszystko było gotowe. Nie założono płyt elewacyjnych na zewnątrz budynku, brakowało szatni, trzeba było adaptować pomieszczenie piwniczne, zabezpieczyć kratą drzwi wejściowe, zagospodarować plac przed biblioteką i wyremontować garaże. Okazało się, że nie było izolacji pionowej zewnętrznej wokół budynku i nie było odwodnienia. W dolnych pomieszczeniach panowała stęchlizna i wilgoć. Prace te wykonano w 1972 r., a kosztowały 160 tys. zł. Na koniec 1972 r. biblioteka miała 22 tys. książek na kwotę ponad 502 tys. zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z 29 sierpnia 2002 r. biblioteka otrzymała rangę powiatowej, w związku z  czym przejęła opiekę merytoryczną nad Gminną Biblioteką w Lutowiskach i Czarnej.

Na przestrzeni minionych lat biblioteka gościła znanych ludzi kultury, sportu, polityki m.in. Władysława Jarnickiego, Wojciecha Żukrowskiego, Juliana Kawalca, Józefa Pawłusiewicza, Jana Gerharda, Jerzego Putramenta, Wojciecha Siemiona, Jerzego Trelę, Bogusza Bilewskiego, Witolda Pyrkosza, Bogdana Tomaszewskiego, Edmunda Męclewskiego, Jovankę Broz-Tito, Stanisława Wrońskiego, Stanisława Gucwę, Stanisława Piłotowicza, Ryszarda Zimnego, Zbigniewa Święcha, Krzysztofa Petkę, Martę Fox, Agnieszkę Fitkau-Perepeczko, Beatę Ostrowicką, Lilianę Bardijewską, Grzegorza Kasdepkę, Jacka Komudę i Joannę Fabicką.

28 maja 2010r. biblioteka otrzymała imię prof. Eugeniusza Wanieka, ustrzyczanina, nestora malarstwa polskiego, pedagoga, ale przede wszystkim człowieka skromnego i życzliwego dla ludzi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w miejscowym kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski. Po zakończeniu Mszy św. odsłonięto i poświęcono pamiątkową rzeźbę z wizerunkiem prof. E. Wanieka, umieszczoną na południowej ścianie budynku biblioteki. W przecięciu wstęgi wzięli udział m.in. Marek Waniek, syn profesora, Łukasz Konieczko, prorektor ASP w Krakowie, Henryk Sułuja, burmistrz Ustrzyk Dolnych, dyr. PiMBP w Ustrzykach Dolnych-Anna Metyk.

 

 Nasz Patron

Polecamy

 

Bestseller


Nowości

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości